Formularz zwrotu

Przykładowy formularz zwrotu towaru

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU

(wydrukuj i wypełnij formularz w miejscach wykropkowanych)

Imię i nazwisko osoby dokonującej zwrotu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, iż:

  1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej z firmąMarcin Wesel
    ul. Marynarska 26A
    43-300 Bielsko-Biała
    NIP 9372564689
  2. Znane mi są warunki zwrotu towarów w tym trybie określone w regulaminie Sklepu oraz w wyżej wymienionej ustawie.

Data otrzymania towaru: …………………………………………………………………………
Numer zamówienia ze sklepu: …………………………………………………………………………

Zwracane towary:

1. ….
2. ….
3. ….

Numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za towar:

__-____-____-____-____-____-____

Właściciel rachunku: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

miejscowość i data 

podpis klienta